G-B7N2H7TNZP
top of page

Karar Destek
Sistemleri

Decision Support Systems

Tüm yönetimsel faaliyetler karar verme etrafında döner (Bonczek, Holsapple & Whinston, 2014, s.12). Fick ve Sprague (1980) KDS'yi görevin yapısı, tasarım stratejisi, karar araştırması ve uygulama stratejisi anahtar kelimeleri ile tanımlamıştır. Alter’a göre (1976), "karar destek sistemleri, sürecin mekaniğini standartlaştırarak ve karar verme için ortak bir kavramsal temel sağlayarak yöneticilere örgütsel birimler arasında müzakere etmede yardımcı olur" demiştir. Bir kararın yapılandırılması, KDS'yi tanımlarken bir diğer önemli detaydır. Bu nedenle programlanabilirlik veya yapılandırılmışlık düzeyi, kararları anlamak ve sınıflandırmak için faydalı bir unsurdur (Rashidi ve diğerleri, 2018, s.25). Yönetim Bilişim Sistemleri KDS ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca, birçok YBS uygulayıcısı için Oracle veya DB2 kullanılarak oluşturdukları KDS, popüler bilgi işlem literatüründe maruz kaldıkları tek karar destek sistemiydi. Freitas ve ark. (2019), küçük ölçekli dikey çiftliklere karar destek sistemlerini kullanarak iş planlarının nasıl oluşturması gerektiğinin yolunu açmıştır. Araştırmalarının sonunda ise şu sözlere yer vermişlerdir; bu karmaşık sistemlerin risklerini ve belirsizliğini içeren finansal tahmin ve risk değerlendirmesi ile daha doğru iş modellerini kolaylaştırabilecek bir karar destek sistemini öneriyoruz (Freitas ve diğerleri, 2019, s.6).

bottom of page