G-B7N2H7TNZP
top of page

Açıklayıcı İstatistikler

3516835_Mesa de trabajo 1.png

Fisher ve Marshall'a (2009) göre tanımlayıcı istatistikler, verileri düzenlemek, sunmak ve analiz etmek için kullanılan sayısal ve grafiksel tekniklerdir. Kaur et al. (2018), tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanmasının araştırma yapılırken hayati bir ilk adımı temsil ettiğini ve her zaman çıkarımsal istatistiksel karşılaştırmalar yapmadan önce uygulanması gerektiğini belirterek Tİ tanımını genişletmiştir. Tanımlayıcı İstatistikler, verileri değerlendirme açısından iki değişken tipine sahiptir (Pérez-Vicente & Ruiz, 2009). Birincisi IP Numarası, Müşteri Numarası, Kilo, Boy, Kredi Kartı Numarası vb. olabilen nicel bir değişkendir (Ayrıca buraya bkz). Diğeri ise Irk, Siyasi Düşünce, Din, Cinsel Yaşam, Sağlık vb. niteliksel bir değişkendir (Ayrıca buraya bkz). Bu başlığa dünaydan örnek vermek gerekirse Mena ve Zaveri (2020) Betimleyici İstatistikleri kullanarak araştırma yapmışlardır. Ayrıca korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon kullanan çıkarımsal istatistikler uyguladılar. Araştırma, müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) önemini araştırmakla ilgiliydi.

bottom of page